Rozhodnutie chrániť inštaláciu proti blesku pomocou systému ochrany proti blesku sa odvíja od parametrov, ako je: pravdepodobnosť výskytu bleskov v oblasti, ich intenzita a možné následky pre ľudí, materiály a fungovanie inštalácie.

Pre zaistenie dostatočnej ochrany musia byť budovy opatrené dvomi druhmi ochrany: externá ochrana proti priamemu dopadu úderu blesku a interná ochrana proti rázovému napätiu spôsobenému údermi blesku na vodičoch elektrickej siete alebo na signalizačných obvodoch rôznych prístrojov a inštalácií.

Bleskozvod Nimbus je aktívny ochranný systém s napájacím zariadením, čo mení okolitý kontaminačný činiteľ ako v prípade systémov založených na radioaktivite. Bleskozvod Nimbus zaručuje taktiež veľmi účinnú a efektívnu ochranu proti úderom bleskov vďaka napájaciemu zariadeniu, ktoré umožnuje zhruba dvakrát zvýšiť ochranný rádius oproti tradičným pasívnym systémom.

Nami poskytované aktívne bleskozvody:

  • Nimbus CPT-L
  • Nimbus CPT-1
  • Nimbus CPT-2
  • Nimbus CPT-3

Poskytujeme:

  • obhliadky budov pre vypracovanie aktívneho bleskozvodu
  • dodanie a montáž aktívnych bleskozvodov a ich príslušenstva
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • záruku 10 rokov
  • výhodné ceny

 

 

0903 401 385

 

 

elmoni@elmoni.sk