INELS® je sofistikovaný systém inteligentnej elektroinštalácie určený predovšetkým pre spínanie, stmievanie, meranie, reguláciu a sledovanie stavov v objektoch. Výmena informácií prebieha po dátovej zbernici, ktorá precháza celou budovou. Všetci účastníci na zbernici, tj. snímače (vysielače povelov) a aktory (prijímače povelov), sú pripojené na jednu zbernicu a vymieňajú si navzájom informácie prostredníctvom datových paketov, vďaka tomu je možné dosiahnúť aj podmienené väzby (napr. pri otvorenom okne je dátový paket zapínajúcí kúrenie neúčinný).

Jednotlivým účastníkom je možné priraďovať funkcie (osvetlenie zap/vyp, osvetlenie stmievať, rolety atď.) a nastavovať ich prevádzkové parametre.

Pre napájanie elektronických obvodov v aktoroch a senzoroch, je nutné k zbernici pripojiť zdroj jednosmerného napätia 12V.

Topológia systému INELS®

 

Prehľad komponentov systému INELS®

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 
Termostat analógový
 
Termostat digitálny
 
Touchscreen - dotykový interaktívny panel
 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 
Stmievacia jednotka dvojkanálová DA-02M

<viac o produkte>

 
GSM brána GSM-01

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 

<viac o produkte>

 
 
štandardné komponenty EZS
 

Spínače a zásuvky> ELEGANT, ktorých design je totožný a farebné rámiky vzájomne zameniteľné s ovládacími prvkami INELS.

     

Referencie v poskytovaní inteligentných elektroinštalácií: - rodinné domy v Bratislave a okolí..

 

 

 

0903 401 385

 

 

elmoni@elmoni.sk