“ Profesionalita je základom úspechu „

Týchto pár slovíčok je pre nás základ . Naša firma má dlhoročné skúsenosti v oblasti elektroinštalácií, kamerových a alarmových sytémov, bleskozvodov, elektrického podlahového vykurovania, revízií el. zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov , projektová činnosť .

Fotovoltaické systémy :

Fotovoltaické systémy (FVE) majú vysokú škálu použitia , používajú sa prevažne na dodávku el. energie , ohrev .

Obsahuje:

7x FV panel Longi 460 kWp

inštalovaný výkon 3220 Wp, 1f invertor vrátane wifi modulu, aplikácia

1x kompletná elektroinštalácia k FVE vrátane úpravy elektromerového rozvádzača podľa požiadaviek distribučnej spoločnosti

1x rozvádzač (vrátane istiacich prvkov a poistkových odpojovačov)

1x konštrukcia FV elektrárne (šikmá strecha)*

Cena zahŕňa odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu), vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie pre distribučnú spoločnosť (technická správa, jednopólova schéma zapojenia, protokoly…), návod na obsluhu a zaškolenie užívateľa, nastavenie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie užívateľa…

Bezplatný výpočet FVE „šitý na mieru“ zdarma

Na invertory poskytujeme záruku 10 rokov!!!

*Pri plochej streche sa cena upresní až po obhliadke.

Pred objednávkou je nutná obhliadka , ktorá je zdarma!!!

Revízie elektrických zariadení :

Výkonávame odborné prehliadky/odborné skúšky (Revízie) elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVAR Č. 508/2009 Z.Z.

Elektrické podlahové vykurovanie :

Príjemné teplo pod nohami , elegantný priestor bez klasických radiátorov . To je sen každého z nás…

Elektroinštalácie :

Hodiny strávené pri nahadzovaní ističa ? Žiadny problém . Naša firma výkonáva komplexné riešenie elektrických inštalácií podľa Vašich požiadaviek.


Kamerová a zabezpečovacia technika :

Chcete sa cítiť v bezpeči? Nenechávajte bezpečnosť na náhodu a nechajte si nainštalovať zabezpečovacie a kamerové systémy, ktoré ochránia Váš majetok a hlavne Váš domov. Zaoberáme sa návrhom , inštaláciou a servisom kamerových a zabezpečovacích systémov, na ktoré sme držiteľmi certifikátov od výrobcov, taktiež sme držiteľmi platnej licencie na poskytovanie technickej služby od KR PZ.