PREDMET NAŠEJ ČINNOSTI / PONÚKANÉ SLUŽBY :

  • REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ /VÝCHODISKOVÉ, PERIODICKÉ, MIMORIADNE/
  • REVÍZIE BLESKOZVODOV
  • VYPRACOVANIE JEDNOPÓLOVÝCH SCHÉM SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA
  • ODSTRAŇOVANIE REVÍZNYCH ZÁVAD / NEDOSTATKOV
  • MONTÁŽ A ÚDRŽBA EL. ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV